Znaleziono 1 artykuł

Andrzej Rezler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie metod biologii molekularnej w badaniach nekropolii wczesnośredniowiecznych : próby uzyskania fragmentów informacji genetycznej z kości ludzkich pochodzących z XI wieku Andrzej Rezler Jacek Wrzesiński s. 351-354