Znaleziono 10 artykułów

Jan Bronisław Richter

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Heinrich Laubes Roman "Die Krieger" im Zusammenhang mit der Polenbegeisterung um 1830", Olga Kuthe, Marburg 1925 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Olga Kuthe (aut. dzieła rec.) s. 139-142
"O miłości romantycznej", Stanisław Wasylewski, Poznań 1928 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Stanisław Wasylewski (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Sentymentalizm w twórczości Mickiewicza", Henryk Schipper, Lwów 1926 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Henryk Schipper (aut. dzieła rec.) s. 231-234
Do genezy "Farysa" Jan Bronisław Richter s. 417-418
O "Poetyce" Euzebiusza Słowackiego słów kilka Jan Bronisław Richter s. 449-455
"Wstęp do nauki literatury ze szczególnem uwzględnieniem literatury polskiej", Tadeusz Grabowski, Lwów 1927 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 455-463
"Zarys dziejów literatur i języków literackich słowiańskich", Aleksander Brückner, Tadeusz Lehr-Spławiński, Lwów 1929 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Tadeusz Lehr-Spławiński (aut. dzieła rec.) s. 469-477
"Książka polska we Lwowie XVI w.", Anna Jędrzejowska, Lwów-Warszawa 1928 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Anna Jędrzejowska (aut. dzieła rec.) s. 509-514
"Der gegenwärtige Stand der deutschen Literaturwissenschaft. Eine erste Einführung in ihre Problemlage", Oskar Benda, Wien-Leipzig 1928 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Oskar Benda (aut. dzieła rec.) s. 631-634
Replika Jan Bronisław Richter s. 691-694