Znaleziono 5 artykułów

Rafał Riedel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonomia polityczna jako interdyscyplinarne podejście do studiów nad integracją europejską Rafał Riedel s. 37-50
Lokalne społeczeństwo obywatelskie w regionie o nasilonych migracjach zagranicznych : analiza wybranych aspektów na przykładzie województwa opolskiego Nikola Janusek-Krysińska Rafał Riedel s. 149-174
Kontestacja współczesnych form demokracji w dyskursie europejskim Rafał Riedel s. 153-161
Kapitalizm a demokracja – ekonomia polityczna Rafał Riedel s. 155-168
Polityczna debata na temat modelu społecznego w Europie Rafał Riedel s. 261-273