Znaleziono 5 artykułów

Henryk Rietz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rok pracy drukarni prowincjonalnej w Mitawie : (na podstawie "Diariusza zajęć domowych i ważniejszych wydarzeń w 1790 roku" J. F. Steffenhagena) Henryk Rietz s. 61-92
Materiały biograficzne dotyczące właścicieli firmy wydawniczej i księgarskiej Johann Friedrich Hartknoch 1763-1879 Henryk Rietz s. 157-167
"Z dziejów życia umysłowego Rygi w okresie Oświecenia", Henryk Rietz, Toruń 1977 : [recenzja] Wojciech Tygielski Henryk Rietz (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"The Other Prussia: royal Prussia and Liberty, 1569 – 1772", Karin Friedrich, Cambridge 2000 : [recenzja] Henryk Rietz Karin Friedrich (aut. dzieła rec.) s. 235-240
"Z dziejów życia umysłowego Rygi w okresie Oświecenia", Henryk Rietz, Toruń 1977 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Henryk Rietz (aut. dzieła rec.) s. 713-715