Znaleziono 4 artykuły

Stanisław Rożański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki ochrony zabytków sztuki byłych Prus Wschodnich Stanisław Rożański s. 11-25
Z dziejów wschodnio-pruskich regaliów bursztynowych Stanisław Rożański s. 180-197
Formowanie się wielkiej własności w Prusach Książęcych w świetle akt podworskich Stanisław Różański s. 225-237
Z problematyki ochrony zabytków sztuki byłych Prus Wschodnich Stanisław Rożański s. 303-316