Znaleziono 4 artykuły

Agnieszka Rożek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zaburzenia czynności językowych w przypadku uszkodzeń prawopółkulowych na przykładzie pacjentów po udarach niedokrwiennych Dawid Larysz Agnieszka Rożek s. 182-191
Sprawozdanie z Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego (2009-2011) Agnieszka Rożek s. 210-211
Nieprawidłowa budowa aparatu mowy oraz opóźniony rozwój mowy u dzieci z izolowanymi postaciami kraniosynostoz Dawid Larysz Agnieszka Rożek s. 217-226
Lateralizacja funkcji językowych u pacjentów z pierwotnymi nowotworami OUN : lokalizacja pierwotnie rozproszona, transfer międzypółkulowy czy różnice interpersonalne Dawid Larysz Agnieszka Rożek s. 364-378