Znaleziono 6 artykułów

Lucyna Rożek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Проблема жанра сентиментальной повести Николая Карамзина и принципы ее сюжетосложения Lucyna Rożek s. 7-21
Motyw podróży we wczesnej prozie Borysa Pasternaka Lucyna Rożek s. 9-18
Rozwój teorii "sztuki-gry" w zachodnioeuropejskiej oraz rosyjskiej estetyce i teorii literatury u początków XX wieku Lucyna Rożek s. 59-68
Charakter gier w społeczeństwach pierwotnych (od obrzędowości i rytuału do sztuki) Lucyna Rożek s. 127-134
Genetyczno-socjologiczna interpretacja sztuki-gry w pracach Valeriana F. Pierievierzieva Lucyna Rożek s. 207-215
Didaskalia a tekst poboczny : o definicyjnych problemach tekstu pobocznego i jego metatekstowym charakterze Anna Rosińska Lucyna Rożek s. 973-980