Znaleziono 6 artykułów

Halina Robótka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O znaczeniu studiów nad procesami mapotwórczymi dla selekcji map Halina Robótka s. 29-45
Archiwa prywatne w powojennej archiwistyce NRD i RFN Halina Robótka s. 41-70
Po co absolwentowi archiwistyki i zarządzania dokumentacją wiedza o zasadzie proweniencji : kilka refleksji na temat uniwersyteckiego kształcenia Halina Robótka s. 49-59
Jak dawniej archiwa urządzano: na podstawie dziewiętnastowiecznych wskazówek w sprawie brakowania materiałów z archiwum Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Halina Robótka s. 105-115
Rysunki techniczne XVI-XVIII wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu Halina Robótka s. 109-122
Kilka problemów z zakresu gromadzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Halina Robótka s. 235-244