Znaleziono 5 artykułów

Agnieszka Rochmińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wieloznaczność terminów "regionalizacja" i "regionalizm" Agnieszka Rochmińska s. 11-29
Zasięg przestrzenny potencjalnego województwa łódzkiego na terenie pogranicza obecnych województw piotrkowskiego i radomskiego Marek Barwiński Agnieszka Rochmińska s. 117-129
Projekty infrastrukturalne na obszarach Natura 2000 : przykład gminy Świętajno Anna Janiszewska Ewa Klima Agnieszka Rochmińska s. 141-157
Zachowania nabywcze i przestrzenne klientów Galerii Łódzkiej w Łodzi Aneta Chrzanowska Agnieszka Rochmińska s. 203-219
Centra handlowe : miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian Agnieszka Rochmińska s. 207-217