Znaleziono 2 artykuły

Barbara Rodziewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Póki świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem – językowy stereotyp Niemca : (model archaiczny) Barbara Rodziewicz s. 129-135
Koncept "szczęście" w językowym obrazie świata Polaków i Rosjan : aspekt diachroniczny (paremiologiczny) i synchroniczny (asocjacyjny) Barbara Rodziewicz s. 227-235