Znaleziono 3 artykuły

Wojciech Roeske

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dawne godła polskich aptek i problem ich ochrony Wojciech Roeske s. 47-56
"Bibliografia polskiej historiografii farmaceutycznej 1816-1971", Wojciech Roeske, Warszawa 1973 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Wojciech Roeske (aut. dzieła rec.) s. 138
"Polska ceramika apteczna w Muzeum Farmacji Akademii Medycznej w Krakowie", Wojciech Roeske, Kraków 1973 : [recenzja] Wojciech Roeske (aut. dzieła rec.) s. 379-380