Znaleziono 2 artykuły

Maria Rogóż

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania fizykochemiczne malowidła ściennego z kościoła w Działoszycach Paweł Karaszkiewicz Maria Ligęza Maria Rogóż s. 236-239
Możliwości wykrywania spoiw zawierających substancje białkowe metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni Maria Rogóż s. 246-251