Znaleziono 4 artykuły

Marcin Rogala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Józef Piłsudski i jego kontakty z prawem Marcin Rogala s. 15-22
Preferencje partyjne studentów prawa Marcin Rogala s. 33-40
Uwagi do proponowanych zmian w części ogólnej kodeksu cywilnego Marcin Rogala s. 47-59
Postawy prawne i poglądy polityczne studentów Wydziału Prawa i Administracji UW Luiza Klimkiewicz Marcin Rogala s. 53-62