Znaleziono 1 artykuł

Michał Rogalewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena stanu procesu wytwarzania jako przykład wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie Adam Hamrol Agnieszka Kujawińska Maria Piłacińska Michał Rogalewicz s. 297-304