Znaleziono 5 artykułów

Maciej Rogalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej Maciej Rogalski s. 5-24
Przestępstwo kradzieży telefonu komórkowego Maciej Rogalski s. 51-62
"Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze", Tomasz Oczkowski, Zakamycze 2004 : [recenzja] Maciej Rogalski Tomasz Oczkowski (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Res iudicata jako przesłanka procesu karnego", Maciej Rogalski, Rzeszów 2004 : [recenzja] Barbara Nita Maciej Rogalski (aut. dzieła rec.) s. 206-211
"Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym", Edward Samborski, [b.m.] 2004 : [recenzja] Maciej Rogalski Edward Samborski (aut. dzieła rec.) s. 214-217