Znaleziono 3 artykuły

Michał Rogalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Granice odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej urzędnika w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa sądowego Henryk Popławski Michał Rogalski s. 47-56
Rękojmia, gwarancja, roszczenia odszkodowawcze oraz kary umowne w obrocie uspołecznionym i powszechnym Janina Kruszewska Michał Rogalski s. 48-70
Uwagi o udziale obrońcy w postępowaniu przygotowawczym Henryk Popławski Michał Rogalski s. 56-61