Znaleziono 20 artykułów

Ewa Rogowska-Cybulska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O „świętych słowach” zakrzepłych w nazwach polskich miejscowości : uwag o motywach religijnych w etymologiach ludowych ciąg dalszy Ewa Rogowska-Cybulska s. 7-19
Nazwy roślin a obraz wierzeń pogańskich w powieściach o polskim średniowieczu Piotr Doroszewski Ewa Rogowska-Cybulska s. 22-34
Nazwy roślin motywowane nazwami części ludzkiego ciała w "Słowniku gwar kaszubskich" B. Sychty Ewa Rogowska-Cybulska s. 28-42
Odniesienia do Boga w etykiecie językowej bohaterów dramatów Jana Karnowskiego Marek Cybulski Ewa Rogowska-Cybulska s. 45-60
O motywach religijnych w etymologiach ludowych polskich nazw miejscowości Ewa Rogowska-Cybulska s. 77-88
Obraz książki w dwu słownikach kaszubszczyzny literackiej : Ramułta i Gołąbka Marek Cybulski Ewa Rogowska-Cybulska s. 116-127
Słownictwo religijne w kaszubskim kalendarzu Ewa Rogowska-Cybulska s. 155-169
Kaszubskojęzyczne teksty i gatunki o funkcji komercyjnej Ewa Rogowska-Cybulska s. 157-179
Nazwy własne w kaszubskim elementarzu Marek Cybulski Ewa Rogowska-Cybulska s. 171-183
Odniesienia do Boga w trójmiejskich inskrypcjach pamiątkowych Ewa Rogowska-Cybulska s. 187-204
„Cześć, nasz Patronie, cześć” – o hymnach szkół imienia Jana Pawła II Ewa Rogowska-Cybulska s. 247-262
O semantyce i ortografii wyrażenia "Droga Krzyżowa" we współczesnej polszczyźnie Ewa Rogowska-Cybulska s. 266-288
Słowotwórstwo jako pomoc w „Wykładzie pacierza...” X. N. Spesa Ewa Rogowska-Cybulska s. 286-296
    Zacytuj
  • Udostępnij
Biblijne wyrażenie sądny dzień we współczesnej polszczyźnie Ewa Rogowska-Cybulska s. 293-310
"Mówię, więc jestem : rozmowy o współczesnej polszczyźnie", t. 1-3, Bogusław Kreja, Gdańsk 2000-2001; 2005 : [recenzja] Ewa Rogowska-Cybulska Bogusław Kreja (aut. dzieła rec.) s. 303-309
"Morfologia w XVIII-wiecznych inwentarzach biskupstwa chełmińskiego", Lucyna Warda-Radys, Gdańsk 2004 : [recenzja] Ewa Rogowska-Cybulska Lucyna Warda-Radys (aut. dzieła rec.) s. 310-311
Ksiądz jako wyraz motywowany i motywujący w procesie (re)interpretacji etymologicznej Ewa Rogowska-Cybulska s. 317-333
"Słownictwo z zakresu dawnej kultury materialnej w „Inwentarzu Ekonomii Malborskiej” z 1745 r.", Aneta Lewińska, Gdańsk 2005 : [recenzja] Ewa Rogowska-Cybulska Aneta Lewińska (aut. dzieła rec.) s. 339-341
"Modlitewniki Kalwarii Wejherowskiej (1785-1901) : słownictwo i frazeologia", Izabela Kępka, Gdańsk 2005 : [recenzja] Ewa Rogowska-Cybulska Izabela Kępka (aut. dzieła rec.) s. 342-345
"Języki mniejszości i języki regionalne", red. E. Wrocławska i I. Zieniukowa, Warszawa 2003 : [recenzja] Ewa Rogowska-Cybulska E. Wrocławska (aut. dzieła rec.) I. Zieniukowa (aut. dzieła rec.) s. 381-385