Znaleziono 3 artykuły

Piotr Rogoziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawie przed sądem odwoławczym Marek A. Karczmarzyk Piotr Rogoziński s. 33-45
"Kodeks postępowania karnego : objaśnienia dla studentów", Jan Grajewski, Piotr Rogoziński, Sławomir Steinborn, Zakamycze 2005 : [recenzja] Jan Grajewski (aut. dzieła rec.) Piotr Rogoziński (aut. dzieła rec.) s. 206-207
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 października 1997 r. II KKN 261 Marek A. Karczmarzyk Piotr Rogoziński s. 243-249