Znaleziono 6 artykułów

Antonin Rojak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Počítač a vysokoškolská výuka Miroslava Miklosikova Antonin Rojak s. 92-97
Úloha e-learningu ve vysokoškolské výuce Antonin Rojak s. 165-170
Interaktivní tabule interwrite ve výuce Antonin Rojak s. 176-180
Aplikacja multimedialnej techniki w nauce Miroslava Miklosikova Antonin Rojak s. 215-220
Program of pedagogical education of engineers Miroslava Miklošíková Antonín Roják s. 225-230
Kompetence učitele odborných předmětů Miroslava Miklosikova Antonin Rojak s. 489-494