Znaleziono 3 artykuły

Armando Rojas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy istnieje sezonowy rytm rozwoju w warunkach tropikalnych? : (raport 1 z dwuletnich comiesięcznych badań na Jukatanie w Meksyku) Federico Dickinson Armando Rojas Anna Siniarska Graciela Valentin Napoleon Wolański s. 9-46
Każde dziecko i każda jego cecha ma swoiste tempo rozwoju, modyfikowane przez warunki życia w danym okresie : (raport 2 z dwuletnich comiesięcznych badań na Jukatanie w Meksyku) Armando Rojas Anna Siniarska Graciela Valentin Napoleon Wolański s. 47-74
Współzależność cech budowy ciała i dynamiki ich zmian w okresie pokwitania : (raport 3 z dwuletnich comiesięcznych badań na Jukatanie w Meksyku) Armando Rojas Anna Siniarska Ligia Uc Napoleon Wolański s. 75-88