Znaleziono 2 artykuły

Danuta Rojek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wewnętrzne czynniki innowacyjności przedsiębiorstw = Internal factors of innovativeness of enterprises Danuta Rojek s. 23-32
Znaczenie powiązań międzyorganizacyjnych dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw - ujęcie teoretyczno-empiryczne Danuta Rojek s. 293-305