Znaleziono 4 artykuły

Paweł Rojek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Logic of Palamism Paweł Rojek s. 3-25
Podobieństwa rodzinne i konkretne uniwersalia Paweł Rojek s. 89-104
Gadamer i aktualność ikony Paweł Rojek s. 153-157
Kulturowe sprzeczności komunizmu Paweł Rojek s. 170-186