Znaleziono 2 artykuły

Bolesław Rok

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Czetyrie koncepcii wremeni w fiłossofii i fizike", J. Mołczanow, Moskwa 1977 : [recenzja] Bolesław Rok J. Mołczanow (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Sowremennoje jestestwoznianie i materialisticzeskaja dialektika", Moskwa 1977 : [recenzja] Bolesław Rok s. 206-209