Znaleziono 25 artykułów

Marian Rola

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z uroczystości nadania doktoratu honoris causa Marian Rola s. 28-32
50-lecie działalności naukowej ks. prof. Mariana Myrchy Marian Rola s. 81-91
Podstępne wprowadzenie w błąd jako przyczyna nieważności małżeństwa w aktualnej praktyce sądowej Marian Rola s. 203-216
70-lecie urodzin o. prof. Joachima Romana Bara Marian Rola s. 229-230
Posiedzenie naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych : (15 XI 1982) Marian Rola s. 230-232
Posiedzenia naukowe Marian Rola s. 240-247
Sympozjum Sekcji Kanonistów Polskich Marian Rola s. 249-255
Ochrona nienarodzonych w prawie rzymskim Marian Rola s. 287-288
Recepcja II Soboru Watykańskiego w Polsce Marian Rola s. 289-298
Ogólnopolskie sympozjum naukowe zorganizowane na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie dnia 19 stycznia 1981 r. Marian Rola s. 297-299
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów zorganizowane przez Sekcję Kanonistów przy Komisji Episkopatu Polski d Marian Rola s. 299-305
Prelekcja ks. prof. E. Corecco z Fryburga Marian Rola s. 300-304
Sesja naukowa pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego ATK Marian Rola s. 304-308
Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego ATK 28 maja 1986 r. Marian Rola s. 306
Wręczenie pamiątkowego numeru "Prawa Kanonicznego" ks. prof. Marianowi Myrsze Marian Rola s. 306-307
Posiedzenia naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych Marian Rola s. 307-311
Dwugłos i dyskusja na temat trwałości małżeństwa według prawa świeckiego i kościelnego Marian Rola s. 307-312
Sekcja Kanonistów na Kongresie Teologów Polskich : (Lublin, 14-16 września 1983) Marian Rola s. 308-311
Ewolucja tekstu kanonów 1055 i 1095 : (wykład w ATK ks. prof. Morrisey'a z Kanady) Marian Rola s. 308-312
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Umowa kościelno-państwowa w kościelnym porządku prawnym" : (wykład prof. Richarda Puza z uniwersytetu w Tübingen) Marian Rola s. 311-313
Wykład ks. prof. Huberta Müllera z Bonn Marian Rola s. 323-324
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów w ATK Marian Rola s. 325-331
Sympozjum kanonistów w ATK dn. 7 XII 1981 r. Marian Rola s. 327-330
Ogólnopolskie sympozjum naukowe kanonistów zorganizowane na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie dnia 10 XI 1980 r. Marian Rola s. 329-336
Posiedzenie naukowe na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK dnia 22 marca 1982 r. Marian Rola s. 331-333