Znaleziono 6 artykułów

Marcin Roliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elementy prawa wodnego w rozwoju historycznym ze szczególnym uwzględnieniem polskich ustaw wodnych (część I) Marcin Roliński s. 83-91
Z problematyki zasad ochrony środowiska Marcin Roliński s. 145-155
Administracyjnoprawne aspekty ochrony wód śródlądowych : zagadnienia podstawowe Marcin Roliński s. 157-165
"Administracja publiczna a ochrona przyrody – zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne", Konferencja Naukowa, Lublin, 25–27 października 2012 Marcin Roliński s. 175-176
"Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska" : X Konferencja Polsko-Czesko-Słowacka, Duszniki Zdrój, 16–19 września 2009 Dorota Lebowa MArcin Roliński s. 386-387
"Człowiek a środowisko. Aspekty prawno-społeczne" : Konferencja Naukowa Iwonicz, 8–10 października 2009 Dorota Lebowa Marcin Roliński s. 387-390