Znaleziono 4 artykuły

Łukasz Roman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Państwa upadłe jako zagrożenie bezpieczeństwa na początku XXI wieku Łukasz Roman s. 113-124
Aspekty polemologiczno-irenologiczne w naukach o obronności Łukasz Roman s. 115-124
Wybrane metody teoretyczne w naukach społecznych i ich zastosowanie Łukasz Roman Justyna Stochaj s. 178-197
Interdyscyplinarny wymiar polemologii Łukasz Roman s. 183-192