Znaleziono 14 artykułów

Wanda Krystyna Roman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewakuacja i internowanie wojsk polskich we wrześniu 1939 roku Wanda Krystyna Roman s. 155-173
Dokumenty z archiwów rosyjskich, białoruskich i litewskich dla potrzeb badawczych i dydaktycznych Wanda Krystyna Roman s. 165-182
Wykorzystanie kolekcji Wojskowej Komisji Archiwalnej w badaniach naukowych w działalności dokumentującej losy Polaków w latach 1939-1958 Wanda Krystyna Roman s. 205-213
Polskie akta wojskowe w czasie wojny Wanda Krystyna Roman s. 223-253
"Za Polskę do celi śmierci : śledztwo i proces Nikodema Sulika", Wanda Krystyna Roman, Toruń 2001 : [recenzja] Maciej Szczurowski Wanda Krystyna Roman (aut. dzieła rec.) s. 278-281
Ogólnopolska konferencja metodyczna w Piotrkowie Trybunalskim Wanda Krystyna Roman s. 281-285
Niedostrzeżona, czy już zapomniana? : cenna książka o Wojskowych Służbach Archiwalnych 1918-1998 Maciej Szczurowski Wanda Krystyna Roman (aut. dzieła rec.) s. 299-302
Stan i perspektywy badań nad losami żołnierzy polskich w ZSRR w latach 1939-1958 w aspekcie działalności Wojskowej Komisji Archiwalnej - sprawozdanie z konferencji w Centralnej Bibliotece Wojskowej 18 maja 2001 Wanda Krystyna Roman s. 301-304
Rozproszenie polskiej dokumentacji audiowizualnej a zasady archiwalne Wanda Krystyna Roman s. 305-315
"Walka, więzienie, zesłanie : w sześciu odsłonach", Józef Bujnowski ; wstęp, zarys biografii i oprac. dokumentów Wanda Krystyna Roman, Toruń 2009 : [recenzja] Cyprian Wilanowski Józef Bujnowski (aut. dzieła rec.) Wanda Krystyna Roman (aut. dzieła rec.) s. 367-370
Żandarmeria II Rzeczypospolitej w kampanii wrześniowej i w obozach sowieckich po 17 września 1939 roku Wanda Krystyna Roman s. 377-384
"Dostęp do informacji publicznej a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego", Ryszard Taradejna, Małgorzata Taradejna, Toruń 2003 : [recenzja] Wanda Krystyna Roman Ryszard Taradejna (aut. dzieła rec.) Małgorzata Taradejna (aut. dzieła rec.) s. 426-429
Wykłady gościnne prof. dr. hab. Benona Miśkiewicza Marcin Hlebionek Tomasz Matuszak Wanda Krystyna Roman Maciej Szczurowski s. 461-463
Archiwistyka na studiach historycznych : międzynarodowa konferencja metodyczna, Piotrków Trybunalski 13.05.2002 r. Wanda Krystyna Roman s. 491-495