Znaleziono 1 artykuł

AMaria Romanow-Broniarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Udział niektórych związków siarki oraz jonów metali w ewolucji chemicznej aminokwasów", K. Samochocka, Warszawa 1974 : [recenzja] AMaria Romanow-Broniarek K. Samochocka (aut. dzieła rec.) s. 231-234