Znaleziono 4 artykuły

Katarzyna Romanow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektora Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945–1953 [Instructions, Guidelines, Memoranda of the Deputy Head of the Ministry of the Public Security’s V Department Against Catholic Church in the years 1945-1953]", ed. Adam Dziurok, Józef Marecki, Filip Musiał, Kraków-Katowice 2012 : [recenzja] Katarzyna Romanow Adam Dziurok (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) Filip Musiał (aut. dzieła rec.) s. 393
"Żeńskie zgromadzenia zakonne w Europie Środkowo-Wschodniej wobec totalitaryzmu komunistycznego [Female congregations in East-Central Europe during communist and Nazi totalitarianism]", red. Agata Mirek, Warszawa 2012 : [recenzja] Katarzyna Romanow Agata Mirek (aut. dzieła rec.) s. 396-397
Sprawozdanie z realizacji Projektu, 1 V–30 X 2013 r. Joanna Adamska Magdalena Gawrońska Angelika Lipka Katarzyna Romanow s. 423-431
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (w 230. rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji)", Nowy Sącz, 17–19 X 2013 r. Magdalena Gawrońska Katarzyna Romanow s. 435-438