Znaleziono 1 artykuł

Krzysztof Rondo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprostowanie do artykułu Tomasza Demidowicza „Biała Podlaska jako krajowy ośrodek sportu w okresie międzywojennym 1918-1939” („Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 9, 2011) Krzysztof Rondo s. 292