Znaleziono 6 artykułów

Anna Rosa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola banków spółdzielczych w finansowaniu działalności MSP Anna Rosa s. 112-117
W poszukiwaniu czynników rozwoju małych gmin satelickich, czyli o tym, jak odległość od centrum metropolii wpływa na rozwój gmin Iwanowice i Zielonki : rozmowa z wójtem gminy Iwanowice, panem Zbigniewem Grzybem, przeprowadzona 8 marca 2012 r. Zbigniew Grzyb Anna Rosa s. 151-154
W poszukiwaniu czynników rozwoju małych gmin satelickich, czyli o tym, jak odległość od centrum metropolii wpływa na rozwój gmin Iwanowice i Zielonki : rozmowa z zastępcą wójta gminy Zielonki, panem Arnoldem Kuźniarskim, przeprowadzona 15 marca 2012 r. Arnold Kuźniarski Anna Rosa s. 155-160
Ośrodki szkoleniowo-doradcze jako instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości Anna Rosa s. 216-223
Wykorzystanie środków z pomocy publicznej przez MSP w Polsce w latach 2001-2010 Anna Rosa s. 223-233
Zmiany na rynku elektronicznych instrumentów płatniczych w latach 1998-2008 Anna Rosa s. 485-492