Znaleziono 2 artykuły

Franco La Rosa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
L'έγγυητηϛ della παραστασειϛ Franco La Rosa s. 67-74
"I peculii speciali in diritto romano", Franco La Rosa, Milano 1953 : [recenzja] Rafał Taubenschlag Franco La Rosa (aut. dzieła rec.) s. 515