Znaleziono 4 artykuły

Magdalena Rosińska-Bukowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Klastering jako element polityki rozwoju regionalnego (ocena wybranych inicjatyw klastrowych województwa łódzkiego) Magdalena Rosińska-Bukowska s. 55-80
Internacjonalizacja przedsiębiorstw – istota budowania konkurencyjności w dobie globalizacji korporacyjnej Magdalena Rosińska-Bukowska s. 153-171
Wpływ sankcji ekonomicznych na handel międzynarodowy : analiza zmian w wymianie handlowej Unia Europejska–Rosja Magdalena Rosińska-Bukowska s. 183-196
Istota transferu wiedzy i kreacji innowacji w klastrach : analiza inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim Magdalena Rosińska-Bukowska s. 245-262