Znaleziono 13 artykułów

Janina Rosicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Swift's Anatomy of Misunderstanding. A Study of Swift's Epistemological Imagination in A Tale of a Tub and Gulliver's Travels", Frances Deutsch Luis, London 1981 : [recenzja] Janina Rosicka Frances Deutsch Luis (aut. dzieła rec.) s. 160-163
"Z historii myśli ekonomicznej. Studia i materiały", Janusz Górski, Łódź 1986 : [recenzja] Janina Rosicka Janusz Górski (aut. dzieła rec.) s. 224-227
Libéralisme, totalitarismé, chrétienté : dillemmes moraux d'Adam Krzyżanowski Janina Rosicka s. 231-255
Roman Rybarski's Coping with Science Janina Rosicka s. 245-259
"The Emergence of Economic Ideas. Essays in the History of Economics", Nathan Rosenberg, Adlershot Hants-Brookfield 1994 : [recenzja] Janina Rosicka Nathan Rosenberg (aut. dzieła rec.) s. 284-287
"Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego", Ryszard Przybylski, Warszawa 1983 : [recenzja] Janina Rosicka Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 391-394
O przedmiocie badań w historii myśli ekonomicznej Janina Rosicka s. 409-420
"Onufry Kopczyński - współpracownik Komisji Edukacji Narodowej. Studium o społecznej roli uczonego w Polsce stanisławowskiej", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław [etc.] 1987 : [recenzja] Janina Rosicka Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 539-542
"Wspomnienia ze stulecia", Czesław Bobrowski, Lublin 1985 : [recenzja] Janina Rosicka Czesław Bobrowski (aut. dzieła rec.) s. 560-563
Własność - kategoria moralna czy ekonomiczna? : Mably przeciw fizjokratom Janina Rosicka s. 657-672
Być człowiekiem nauki : o Kacobie Bronowskim (1908-1974) Janina Rosicka s. 787-794
Kaczko-królik Thomasa S. Kuhna Janina Rosicka s. 852-863
Zebranie Pracowni Historii Nauk Społecznych Janina Rosicka s. 855-856