Znaleziono 8 artykułów

Piotr Rosik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rynek pracy w województwie mazowieckim Tomasz Komornicki Piotr Rosik Piotr Siłka Marcin Stępniak Rafał Wiśniewski s. 11-37
Przesłanki i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu Tomasz Komornicki Piotr Rosik s. 11-35
Nieruchomości budynkowe i lokalowe w kontekście sytuacji mieszkaniowej w województwie mazowieckim Piotr Rosik s. 61-78
Nieruchomości gruntowe w województwie mazowieckim Piotr Rosik s. 65-79
Nieruchomości gruntowe w województwie mazowieckim Piotr Rosik s. 65-79
Przedsiębiorstwa Mazowsza mające siedzibę poza Warszawą a poziom koncentracji gospodarki regionu Piotr Rosik s. 65-85
Analiza poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie dwóch obwodnic na Mazowszu Piotr Rosik s. 127-139
Analiza poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie dwóch obwodnic na Mazowszu Piotr Rosik s. 127-139