Znaleziono 8 artykułów

Witalij Rosowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archiwalia na temat skasowanych klasztorów w zbiorach państwowych archiwów w Kijowie i Żytomierzu na Ukrainie w świetle kwerendy przeprowadzonej w dniach 5–23 VIII 2013 r. Witalij Rosowski s. 269-294
"Вінницькі Мури. Погляд крізь віки. Матеріали міжнародної наукової конференції «Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть» 9-10 вересня 2010 року", ред. Катерина Висоцька, Вінниця 2011 : [recenzja] Witalij Rosowski Katerina Visoc'ka (aut. dzieła rec.) s. 313-316
Sprawozdanie z kwerendy w Winnicy w dniach 23-30 V 2012 r. Witalij Rosowski s. 390-394
Sprawozdanie z konferencji naukowej Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach zaboru rosyjskiego w latach 1864–1905. W 150. rocznicę wielkiej kasaty klasztorów dokonanej w 1864 r. Witalij Rosowski s. 444-447
Sprawozdanie z prac w dniach 1 V 2013–30 X 2014 r. Witalij Rosowski s. 448-452
Sprawozdanie z kwerendy w Państwowym Archiwum Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie w dniach 19-30 XI 2012 r. Witalij Rosowski s. 476-484
Sprawozdanie z kwerendy w Wilnie w dniach 2-4 IV 2013 r. Witalij Rosowski s. 484-494
Sprawozdanie z kwerendy w Żytomierzu w dniach 2–13 XII 2013 r. Witalij Rosowski s. 511-525