Znaleziono 10 artykułów

Stanisław Rospond

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mówią nazwy", Stanisław Rospond, Warszawa 1976 : [recenzja] Władysław Dziewulski Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) s. 141-145
Jan Goldman Stanisław Rospond s. 165-166
"Wybór pism", Adam Gdacjusz, opracowali Henryk Borek i Jan Zaremba, redaktor naukowy Stanisław Rospond, Warszawa-Wrocław 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Biblioteka Pisarzy Śląskich, Seria A, (Starośląska), Nr 2, redaktor naczelny Stanisław Rospond, Instytut Śląski Opolu, ss. 460, 4 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Roman Pollak Henryk Borek (aut. dzieła rec.) Adam Gdacjusz (aut. dzieła rec.) Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 275-280
"Język i piśmiennictwo na Śląsku", Zdzisław Hierowski, Stanisław Rospond, Katowice-Wrocław 1948, Wydanictwo Instytutu Śląskiego: «Polski Śląsk», seria II, nr 7, s. 43 : [recenzja] Julian Lewański Zdzisław Hierowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) s. 324
"Kościół w dziejach języka polskiego", Stanisław Rospond, Wrocław 1985 : [recenzja] Tadeusz Oracki Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) s. 348-353
"Mikołaja Kopernika lokacje łanów opuszczonych", wyd. Marian Biskup, Olsztyn 1970 : [recenzja] Stanisław Rospond Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 363-365
"Mikołaj Kopernik. Studium językowe o rodowodzie i narodowości", Stanisław Rospond, Opole 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) s. 378
Problem genezy polskiego języka literackiego : uwagi polemiczne do artykułów T. Milewskiego oraz W. Taszyckiego Stanisław Rospond s. 512-547
"Wyznanie wiary chrześcijańskiej", Jan Seklucjan, oprac. Halina Kowalska i Stanisław Rospond, Warszawa 1972 : [recenzja] Leo Kowalewski Halina Kowalska (aut. dzieła rec.) Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) s. 533-535
"Polskość Mikołaja Kopernika z rodu Ślązaka", Stanisław Rospond, Opole 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) s. 597-599