Znaleziono 7 artykułów

Eugenia Rostańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej Eugenia Rostańska s. 7-13
Sprawność pytajna wypowiedzi a interakcje werbalne nauczyciel-uczeń Eugenia Rostańska s. 29-34
Całościowa koncepcja rozwoju języka a parametry diagnozowania poziomu kompetencji lingwistycznej dziecka Eugenia Rostańska s. 29-33
Język szkoły - język rodziny w relacji komunikacyjnej nauczyciel-dziecko Eugenia Rostańska s. 41-45
"Książka dla dziecka wczoraj, dziś i jutro", red. K. Heska-Kwaśniewicz, I. Socha, Katowice 1998 : [recenzja] Eugenia Rostańska K. Heska-Kwaśniewicz (aut. dzieła rec.) I. Socha (aut. dzieła rec.) s. 66-68
"Komunikacja - dialog - edukacja",t. 1-2, red. W.Kojs, M. Mrózek, Ł. Dawid, Cieszyn 1998 : [recenzja] Eugenia Rostańska Ł. Dawid (aut. dzieła rec.) W. Kojs (aut. dzieła rec.) M. Mrózek (aut. dzieła rec.) s. 86-88
Edukacyjne odniesienia modalnych aspektów porozumiewania się w rozmowie dziecka i dorosłego Eugenia Rostańska s. 207-220