Znaleziono 2 artykuły

Włodzimierz Rostocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powtórny wywiad weryfikacyjny jako metoda otrzymywania informacji o wartości odpowiedzi na pytanie kwestionariuszowe Andrzej Pilichowski Włodzimierz Rostocki s. 69-78
"Response Effects in Surveys : A Review and Synthesis", Seymour Sudman, Norman M. Brandburn, Chicago 1974 : [recenzja] Włodzimierz Rostocki Norman M. Brandburn (aut. dzieła rec.) Seymour Sudman (aut. dzieła rec.) s. 393-397