Znaleziono 1 artykuł

W. Rostocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego : akty normatywne władzy najwyższej. T. I, 1807-1818", oprac. W. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki, Warszawa 1964 : [recenzja] Barbara Grochulska Wojciech Bartel (aut. dzieła rec.) J. Kosim (aut. dzieła rec.) W. Rostocki (aut. dzieła rec.) s. 147-150