Znaleziono 6 artykułów

Stanisław Roszak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej", Joanna Partyka, Warszawa 1995 : [recenzja] Stanisław Roszak Joanna Partyka (aut. dzieła rec.) s. 138-141
Przełom czy kontynuacja? : elementy sarmackie i oświeceniowe w życiu kulturalnym Warszawy w połowie XVIII wieku Stanisław Roszak s. 161-173
"Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817. Cz. 1-2", wyd. Z. H. Nowak, J. Tandecki, Toruń 1997-1998 : [recenzja] Stanisław Roszak Janusz Tandecki Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Göttingen Toruń im Mittelalter bis zur Neuzeit, eine Beilage für die Schulbucher der Partnerstädte", 1998 : [recenzja] Bogusław Dybaś Stanisław Roszak s. 201-205
"Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg typu "silva rerum" w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku", Stanisław Roszak, Toruń 2004 : [recenzja] Beata Cieszyńska Stanisław Roszak (aut. dzieła rec.) s. 386-390
„Korespondencja elit Polski stanisławowskiej. Analiza wybranych kregów korespondencyjnych”, Wojciech Jurkiewicz, Bydgoszcz 1992 : [recenzja] Stanisław Roszak Wojciech Jurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 495-498