Znaleziono 3 artykuły

Tamara Roszak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Personifikacja ofiary oczyszczalnej w religii iguwińskiej Tamara Roszak s. 35-39
Osservazioni sulla etimologia e funzione di due teonimi umbri Tamara Roszak s. 57-60
Analiza językowa hymnu św. Franciszka z Asyżu "Il cantico delle creature" Tamara Roszak s. 211-217