Znaleziono 2 artykuły

Teotyn Rott-Żebrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Deklinacje rzeczowników w Izborniku Światosława z 1076 r. Teotyn Rott-Żebrowski s. 137-160
Przyczynek do dyspalatalizacji afrykaty "c" w języku rosyjskim Teotyn Rott-Żebrowski s. 187-190