Znaleziono 7 artykułów

Rafał Rouba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Festiwal Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi jako przykład produktu turystycznego - wydarzenie Waldemar Cudny Blanka Gosik Rafał Rouba s. 89-100
Dziedzictwo kulturowe łódzkich Żydów i jego rola w rozwoju współczesnej Łodzi i regionu łódzkiego Waldemar Cudny Ewa Kubiak Rafał Rouba s. 117-136
Hotele w obiektach zabytkowych Rafał Rouba s. 143-164
Hotelarskie programy lojalno- ściowe a restytucyjny charakter popytu turystycznego Magdalena Domaracka Rafał Rouba s. 329-344
Ekospa a zarządzanie doświadczeniem klienta Waldemar Cudny Rafał Rouba s. 365-376
Przyczynek do dyskusji nad oceną atrakcyjności obiektów zabytkowych Rafał Rouba s. 545-556
Festiwale muzyczne jako element funkcji kulturalno–rozrywkowej Łodzi Waldemar Cudny Rafał Rouba s. 593-605