Znaleziono 4 artykuły

Zuzanna Rozłucka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza budowy technicznej drewnianych, polichromowanych rzeźb Madonny i św. Jana Ewangelisty z kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku Anna Diakowska-Czarnota Zuzanna Rozłucka s. 34-43
Wpływ dyspersji wodnej polioctanu winylu na stan zachowania podobrazi płóciennych Maria Roznerska Zuzanna Rozłucka Irena Wojtak s. 89-99
Badania czerwonych laserunków metodą mikroskopii fluorescencyjnej UV Justyna Olszewska-Świetlik Zuzanna Rozłucka s. 141-160
Badania nad utrwalaniem pudrujących się malowideł ściennych spoiwami z wybranych żywic akrylowych Maria Roznerska Zuzanna Rozłucka s. 173-193