Znaleziono 17 artykułów

Dariusz Rozmus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe dane dotyczące cmentarzy żydowskich w dawnym powiecie olkuskim, w granicach administracyjnych do 1975 r. Dariusz Rozmus s. 68-72
"Leff" : instytucja prawa zwyczajowego w średniowiecznym Maghrebie Dariusz Rozmus s. 73-79
Sulh – tradycyjna forma zawierania polubownego porozumienia w Maghrebie Dariusz Rozmus s. 81-84
Ortodoksyjne prawo religijne a ochrona światowego dziedzictwa kulturowego : zarys zagadnień Dariusz Rozmus s. 81-97
Ślady polichromii na nagrobkach żydowskich z obszaru dawnego powiatu olkuskiego Dariusz Rozmus s. 85-92
Krzykawka, gm. Bukowno, woj. katowickie, St. 1, AZP: 97-51 Jacek Pierzak Dariusz Rozmus s. 88-89
    Zacytuj
  • Udostępnij
Mikołów, woj. katowickie, Kościół św. Wojciecha, St. 2, AZP: 100-46/nie bad. Jacek Pierzak Dariusz Rozmus s. 89
Zagadnienie ochrony prawnej zabytków ze starego cmentarza żydowskiego w Pilicy Dariusz Rozmus s. 91-103
Przestrzenne zastosowanie obyczajowego prawa religijnego na przykładzie cmentarza żydowskiego Dariusz Rozmus s. 99-111
Kozioł ofiarny - kozioł wypędzony Dariusz Rozmus s. 103-119
"Kill a Donkey" Dariusz Rozmus s. 103-112
Zobowiązania prawne księcia Mieszka I wobec swoich drużynników w świetle kroniki Ibrahima Ibn Jakuba Dariusz Rozmus s. 105-116
Ty istniejesz, ponieważ Maat istnieje; Maat istnieje, ponieważ Ty istniejesz Dariusz Rozmus s. 151-169
Literatura i źródła do dziejów Zagłębia Dąbrowskiego Dariusz Rozmus Sławomir Witkowski s. 185-192
Conflict on the Right to Use Mineral Resources on Svalbard - An Outline Dariusz Rozmus s. 233-247
"Z dziejów Zagórza", red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2008 : [recenzja] Anna Glimos-Nadgórska Dariusz Rozmus (aut. dzieła rec.) Sławomir Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-małopolskie (Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, ziemia olkuska)", red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2008 : [recenzja] Anna Glimos-Nadgórska Dariusz Rozmus (aut. dzieła rec.) Sławomir Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 310-314