Znaleziono 3 artykuły

Władysław Rozwadowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzymska koncepcja własności w kulturze prawnej Europy Władysław Rozwadowski s. 23-28
Własność w polskim prawie cywilnym. Przemiany strukturalne - potrzeba nowelizacji Władysław Rozwadowski s. 275-282
Uwagi na marginesie tłumaczenia "Gai institutiones" Franciszek Wycisk Władysław Rozwadowski (aut. dzieła rec.) s. 327-349