Znaleziono 25 artykułów

Waldemar Rozynkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Święci jako patronowie obiektów sakralnych w państwie zakonnym w Prusach : na przykładzie miast Waldemar Rozynkowski s. 9-19
Wielkość uposażenia w ziemię średniowiecznych kościołów parafialnych w diecezji chełmińskiej Waldemar Rozynkowski s. 17-28
„Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego”, Waldemar Rozynkowski, Toruń 2000 : [recenzja] Piotr Chojnacki Waldemar Rozynkowski (aut. dzieła rec.) s. 88-91
Związki dominikanów toruńskich z parafią w Kaszczorku na podstawie parafialnych ksiąg metrykalnych z przełomu XVIII i XIX wieku Waldemar Rozynkowski s. 147-161
Sprowadzenie Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej do Torunia w 1920 roku w świetle dokumentów Waldemar Rozynkowski s. 159-166
Święci na pograniczu : o świętych w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach Waldemar Rozynkowski s. 187-193
Relacja z wydarzeń w dniu 24 października 1956 r. w Toruniu Wojciech Polak Waldemar Rozynkowski s. 201-210
Wokół początków sióstr serafitek w Toruniu-Podgórzu Waldemar Rozynkowski s. 217-224
"Dzieje i skarby kościołów Torunia Podgórza", Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2007 : [recenzja] Waldemar Rozynkowski Katarzyna Kluczwajd (aut. dzieła rec.) s. 219-221
Źródło do przebiegu zajść w parafii św. Józefa w Toruniu w dniach 6-7 X 1961 roku Mirosław Golon Waldemar Rozynkowski s. 227-241
Ślady obecności biskupa i kardynała Karola Wojtyły w Toruniu Waldemar Rozynkowski s. 245-252
Początki Instytutu Miłosierdzia Bożego w świetle pierwszego sprawozdania funkcjonowania wspólnoty z 1949 roku Waldemar Rozynkowski s. 251-257
"Ludmiła Roszko. Wybitny geograf i współzałożycielka Instytutu Miłosierdzia Bożego w setną rocznicę urodzin", red. Wojciech Polak, Waldemar Rozynkowski, Wojciech Wysota, Toruń 2013 : [recenzja] Wiesława Duży Wojciech Polak (aut. dzieła rec.) Waldemar Rozynkowski (aut. dzieła rec.) Wojciech Wysota (aut. dzieła rec.) s. 295-297
"Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945) : biografia", Robert Zadura, Toruń 2006 : [recenzja] Waldemar Rozynkowski Robert Zadura (aut. dzieła rec.) s. 296-299
Wokół kanonizacji biskupa Stanisława Waldemar Rozynkowski s. 301-307
Klasztor Sióstr Serafitek w Nieszawie (1903-1908) Waldemar Rozynkowski s. 359-364
Św. Stanisław BM patron kościołów parafialnych w diecezji włocławskiej Waldemar Rozynkowski s. 369-376
Pamiętając o mieszkańcach nieba : przeniesienie doczesnych szczątków sługi Bożej s. Małgorzaty Łucji Szewczyk z Nieszawy do Oświęcimia Waldemar Rozynkowski s. 394-399
Kult św. Jadwigi Królowej w parafii nieszawskiej : na przykładzie wyposażenia kościoła parafialnego Waldemar Rozynkowski Wojciech Sowa s. 395-404
"Studia nad liturgią w Zakonie Krzyżackim w Prusach. Z badań nad religijnością w późnym średniowieczu", Waldemar Rozynkowski, Toruń 2012 : [recenzja] Marek Derwich Waldemar Rozynkowski (aut. dzieła rec.) s. 415
Konferencja "Klasztor dominikański w Toruniu. W 750 rocznicę fundacji", Toruń, 4 X 2013 r. Waldemar Rozynkowski s. 416-417
Sympozjum "Obecność Chrystusa w centrum życia chrześcijańskiego czyli ewangeliczny model Marii i Marty w duchowości św. Jadwigi Królowej : Kraków, 15-16 października 1999 Waldemar Rozynkowski s. 465-467
"Kapłan niezłomny. Ksiądz Bogumił Kasprzak świadek prawdy w dramatycznych czasach", Jadwiga Świgoniak, Kraków 2007 : [recenzja] Waldemar Rozynkowski Jadwiga Świgoniak (aut. dzieła rec.) s. 496-499
Archiwalia dotyczące toruńskich jezuitów w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej Waldemar Rozynkowski s. 498-499
"Święty Bogumił patron ziemi kolskiej i parafii w Kole", Jadwiga Świgoniak, Kraków 2016 : [recenzja] Waldemar Rozynkowski Jadwiga Świgoniak (aut. dzieła rec.) s. 677-678