Znaleziono 10 artykułów

Małgorzata Rubiec-Massalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Obrachunki arytmetyczne z romantyzmem", Józef Bachórz, "Ruch Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 79
"Wiedza o literaturze na użytek szkoły", Stanisław Burkot, Bolesław Faron, Zenon Uryga, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) Bolesław Faron (aut. dzieła rec.) Zenon Uryga (aut. dzieła rec.) s. 85
"Do genezy >>Małej Improwizacji<<", Mieczysław Giergielewicz, "Ruch Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Mieczysław Giergielewicz (aut. dzieła rec.) s. 91
"Cyganeria Warszawska", Antoni Gromadzki, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Antoni Gromadzki (aut. dzieła rec.) s. 95
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Powstania polskie w poezji angielskiej XIX wieku", Wanda Krajewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Wanda Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 109
"Nauka o literaturze a polonistyczna dydaktyka uniwersytecka", Janina Kulczycka-Saloni, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 111
"Podróż zagraniczna Bolesława Prusa w roku 1895", Jadwiga Rudnicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Jadwiga Rudnicka (aut. dzieła rec.) s. 121
">>Bez dogmatu<< w opiniach amerykańskich krytyków literackich", Walter M. Żebrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Walter M. Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 143
"Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi", Kazimierz Władysław Wójcicki, Warszawa 1974 : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Kazimierz Władysław Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 147
"Teatr w sporze o romantyzm", Jerzy Zegalski, "Dialog" nr 3 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Jerzy Zegalski (aut. dzieła rec.) s. 151