Znaleziono 10 artykułów

Henryk Ruciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Slovensko v zápase Ferdinanda I. o uhorsku korunú (1526-1532)", Jozef Bad'urik, Bratislava 1998 : [recenzja] Henryk Ruciński Jozef Bad'urik (aut. dzieła rec.) s. 90-92
"Metodov boj", Richard Marsina, Bratislava 1985 : [recenzja] Henryk Ruciński Richard Marsina (aut. dzieła rec.) s. 101-103
Z najnowszych badań na formowaniem się narodowości słowackiej z okazji rocznicy cyrylo-metodiańskiej Henryk Ruciński s. 109-115
Początki Koprzywnicy do wykształcenia się ustroju miejskiego na tle innych ośrodków miejskich Małopolski Henryk Ruciński s. 115-144
Bractwo literackie w Koprzywnicy jako obraz struktury społecznej miasteczka w latach 1694-1795 Henryk Ruciński s. 263-283
„Bibliografia k dejinám Slovenska (Literatura vydana do roku 1965)", opr. Vendelin Jankovič, Anna Skorupová, Bratislava 1997 : [recenzja] Henryk Ruciński Vendelin Jankovič (aut. dzieła rec.) Anna Skorupová (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Struktura miasteczka w okresie feudalnym na przykładzie Koprzywnicy", Henryk Ruciński, Warszawa-Poznań 1974 : [recenzja] Zenon Guldon Henryk Ruciński (aut. dzieła rec.) s. 586
Z problematyki struktur społecznych na wsi słowackiej w XVI i XVII wieku : kongregacja młynarzy znad Wagu Henryk Ruciński s. 695-704
"Velká Morava a počatky československé státnosti. K 1100. výroči smrti Metodéje", red. Josef Poulik, Bohuslav Chropovský a kol. Praha-Bratislava 1985 : [recenzja] Henryk Ruciński Bohuslav Chropovský (aut. dzieła rec.) Josef Poulik (aut. dzieła rec.) s. 784-790
„Slovensko a Habsburská monarchia v 16.-17. stor”, red. Jozef Bad'urik, Bratislava 1995 : [recenzja] Henryk Ruciński Jozef Bad'urik (aut. dzieła rec.) s. 892-898